Site Overlay

Produkter

En helt ny teknik med många miljömässiga fördelar

Byggindustrin är i dag en av de branscher som står för en betydande del av den klimatpåverkan som sker i samhället. Därför finns ett stort fokus på att hitta nya tekniska lösningar, innovativa tillverkningsmetoder och material samt arbetssätt för att minska negativ klimatpåverkan.

Det var också detta som var vår utgångspunkt när vi påbörjade vårt arbetet med att utveckla ett helt nytt produktsortiment för ventilationsbranschen. Ett sortiment som i dag har goda förutsättningar att sätta en ny standard i en traditionellt konservativ bransch.

Våra ventilationskanaler tillverkas av återvunnet material

En av de stora fördelarna med våra ventilationskanaler är att de är tillverkade av återvunnet material till skillnad från traditionella ventilationskanaler i plåt.

I vår tillverkning använder vi oss i huvudsak av glaskross som smälts ner på nytt. Till det adderar vi en mindre mängd sand och soda. En annan fördel är att själva produktionsprocessen kräver avsevärt mindre energi, upp till så mycket som 70 procent mindre jämfört med vad som krävs vid traditionell tillverkning av plåtkanaler.

Lätta att forma, väger lite och är ljudisolerande

Tillverkning av plåtkanaler sker också ofta med nytillverkad plåt som därigenom bidrar till att ändliga resurser utnyttjas, helt i onödan. Med vår tillverkningsmetod får man ett material med unika egenskaper – ett material som det är lätt att forma, som sluter tätt, som väger lite, är ljudisolerande och samtidigt brandsäkert, som håller över tid och som det är enkelt och smidigt att transportera och arbeta med på byggarbetsplatsen.

Se Göran demonstrera några fördelar här!

Dessutom går det, den dagen det blir aktuellt, att återvinna. Dels i form av nya ventilationskanaler, dels i andra produkter, exempelvis som en komponent i asfalt. Därmed blir det också ett naturligt led i den cirkulära ekonomi som allt fler i byggbranschen efterfrågar.

Du kommer att spara både tid och pengar

Våra ventilationskanaler kommer i platta paket med upp till 85 kanaler på varje lastpall. Eftersom varje paket inte väger mer än 10 kilo behöver man inte heller vara en jätte för att kunna hantera dem. Jämfört med tunga plåtkanaler innebär det också att själva monteringsarbetet går smidigt och snabbt när man slipper tunga lyft eller tidskrävande tillskärning.

Själva ventilationskanalerna levereras 6-kantiga och bockas till rätt form med ett enkelt handgrepp. I samband med själva monteringen skärs sedan kanalerna till rätt längder med hjälp av en vanlig kniv. Inga andra verktyg behövs. Att kanalerna är 6-kantiga gör det också enkelt att forma dem rektangulärt när så behövs.

Kanalerna kommer också färdigisolerade direkt från vår fabrik, vilket gör att man slipper ett tidskrävande moment på byggplatsen.

I slutänden innebär det att du med våra kanaler sparar både tid och pengar när installationsarbetet går fortare samtidigt som kvaliteten på det utförda arbetet blir högt.

Vi förenklar logistiken och hjälper dig att minska svinnet

Våra ventilationskanaler väger knappast någonting. Dessutom levereras allt i platta paket. Det gör att det går åt mindre transportutrymme samtidigt som det underlättar logistiken på själv byggarbetsplatsen.

Logistiken är ofta en tuff utmaning under en byggprocess när allt material ska levereras ”just-in-time”. Nyckeln är att få in rätt material på rätt ställe i rätt tid och på så sätt få logistiken att rulla på smidigt och utan onödiga och irriterande stopp

Våra kanaler väger betydligt mindre än traditionella plåtkanaler. Dessutom levereras de i platta paket som är lätta att lyfta. Eftersom allt vi levererar är platt och vikten är låg ryms det mer på lastbilsflaket och på så sätt kan antalet transporter minskas. Det betyder sänkta kostnader samtidigt som man undviker moment som annars riskerar att störa annan trafik, särskilt på byggarbetsplatser med centralt läge.

Även inne på själva bygget finns fördelar att dra nytta av. Så fort ventilationskanalerna anländer kan de transporteras upp direkt på respektive våningsplan i vanliga bygghissar. De platta paketen är också lätta att stapla och stjäl därmed ingen plats i onödan som kan förhindra annat arbete.

Eftersom våra kanaler är enkla att skära till i rätt längder minskar svinnet. Det som trots all blir över är lätt att källsortera.